kippen verzorgen 
Koken met oma
Plantjes verzorgen
De Kromme winkel is open op vrijdag
Speurtocht in het kader van de kinderboekenweek
Oogsten in de moestuin.
Te koop in "De kromme Winkel"
4x wijzer bij de onderbouw met als thema "mijn lijf"
Creatief circuit
Decor musical 2017
Kerstlunch 2017
Plezier in de bovenbouw
Kamp bovenbouw
Blotenvoetenpad
onderzoekend leren
Alle ouders, leerkrachten en leerlingen van 6 t/m 8
Tevredenheidsonderzoek.
Eens per 2 jaar houden we onder alle ouders, leerlingen (groepen 6 tot en met 8) en leerkrachten een schriftelijke tevredenheidenquête. Dit deden we 2011 en in het november 2013 hebben we dit voor het laatst gedaan.
De uitgebreide rapportages hiervan met trends en vergelijkende landelijke cijfers zijn of worden binnenkort met het team en in de medezeggenschapsraad besproken. De respons is lager dan we hadden verwacht en gehoopt. Dit heeft naar nu blijkt onder andere te maken met het feit dat er in de digitale toezending van de uitnodiging naar de ouders  iets fout is gegaan, waardoor een aantal mensen de mail met de oproep om het onderzoek in te vullen niet heeft ontvangen. Onze excuses daarvoor.
Aan de hand van de uitkomsten maken we een plannetje om zaken die we kunnen verbeteren, op te pakken. Daar gaan we snel mee beginnen en deze verbeterpunten zullen ook een vervolg krijgen in het jaarplan 2014-2015. Zodra we de punten in beeld hebben, zullen we u dat via de Nieuwsbrief (en de site) laten weten. Uiteraard bespreken we dat ook in de medezeggenschapsraad.
Natuurlijk willen we u graag op de hoogte brengen van de uitkomsten van deze enquête. U vindt hier een overzichtelijke samenvatting met de uitkomsten. Deze zogenaamde publieksposter is opgemaakt door het bureau dat het onderzoek op alle scholen van Lauwers en Eems heeft uitgevoerd.
Hebt u vragen of opmerkingen over deze enquête of over de geplande acties, dan horen we dat uiteraard graag.