4x wijzer bij de onderbouw met als thema "mijn lijf"
Creatief circuit
Decor musical 2017
Kerstlunch 2017
Plezier in de bovenbouw
Kamp bovenbouw
Blotenvoetenpad
onderzoekend leren
kippen verzorgen 
Koken met oma
Plantjes verzorgen
De Kromme winkel is open op vrijdag
Speurtocht in het kader van de kinderboekenweek
Oogsten in de moestuin.
Te koop in "De kromme Winkel"
Links
Hieronder een aantal links die u (actuele) informatie kunnen geven over opvoeding en onderwijs. Voor de kinderen (en u) hebben we per bouw ook links verzameld. Zie hievoor de submenu's.
ALGEMEEN
www.lauwerseneems.nl website van ons schoolbestuur
www.50tien.nl voor ouders over onderwijs
www.voo.nl Vereniging openbaar onderwijs
www.hogeland.nl Het Hogeland College in Warffum en Wehe-den Hoorn (HHC)
www.bjzgroningen.nl bureau jeugdzorg Groningen
www.ggd.groningen.nl
www.opvoedadvies.nl
www.elker.nl
www.cjgnoordgroningen.nl
GGD
vragen over op opvoeden
laagdrempelige jeugd- en opvoedhulp in Groningen
Centrum voor Jeugd en Gezin: vragen over opvoeden en opgroeien
www.onderwijsinspectie.nl onderwijsinspectie
www.schooltv.nl school TV
www.ambrasoft.nl software voor basisschoolkinderen
www.pestweb.nl over pesten
www.balansdigitaal.nl over kinderen met ontwikkelingstoornissen
www.ouders.nl ouders on line
www.kennisnet.nl kinderen, onderwijs en ict
www.huisvoordesportgroningen.nl gezonde leefstijl en bewegen
www.kids2b.nl voor- en naschoolse opvang
www.kinderboekcultuurbezit.nl Stichting Kinderboek cultuurbezit te Winsum
www.onderwijsnieuwsdienst.nl nieuws over het onderwijs
www.rijksoverheid.nl voor antwoord op vragen over de overheid en ook over onderwijs