De Kromme winkel is open op vrijdag
Speurtocht in het kader van de kinderboekenweek
Oogsten in de moestuin.
Te koop in "De kromme Winkel"
4x wijzer bij de onderbouw met als thema "mijn lijf"
Creatief circuit
Decor musical 2017
Kerstlunch 2017
Plezier in de bovenbouw
Kamp bovenbouw
Blotenvoetenpad
onderzoekend leren
kippen verzorgen 
Koken met oma
Plantjes verzorgen
Aanpassing normen Leerling Volgsysteem van Cito
 
Zoals u weet nemen we voor alle kinderen in januari en juni toetsen van Cito af. Deze toetsen zijn methodeonafhankelijk en zijn landelijk genormeerd. Cito heeft vorig schooljaar de normering van een aantal toetsen herzien. Het gaat daarbij om de toetsen voor Begrijpend lezen, Rekenen-Wiskunde en Spelling.
Deze herziening is per 1 augustus 2014 doorgevoerd in ons leerlingvolgsysteem (Parnassys). Wat dat betekent kunt lezen in bijgevoegde ouderbrief van Cito en de bijlages Cito leerlingenrapport oud en nieuw.
Afgelopen juni hebben we nog gerapporteerd op basis van de oude normering. We hanteren vanaf nu de nieuwe normering.
De eerste toets wordt pas in januari afgenomen, maar we hechten er aan u nu al vast op de hoogte te brengen. We hopen dat deze informatie voldoende duidelijk is.
Mochten er nog vragen zijn dan kunt u daarvoor uiteraard bij ons terecht.
 
Bijlagen:
   
* De leerlingrapporten in de bijlagen zijn van Cito en komen uit het Cito Leerlingvolgsysteem . Ze wijken enigszins af van de leerlingrapporten van ons leerlingvolgsysteem Parnassys.