Kamp bovenbouw
Blotenvoetenpad
onderzoekend leren
kippen verzorgen 
Koken met oma
Plantjes verzorgen
De Kromme winkel is open op vrijdag
Speurtocht in het kader van de kinderboekenweek
Oogsten in de moestuin.
Te koop in "De kromme Winkel"
4x wijzer bij de onderbouw met als thema "mijn lijf"
Creatief circuit
Decor musical 2017
Kerstlunch 2017
Plezier in de bovenbouw

Aanmelden kleuters / leerlingen

Contact
Wilt u nader kennis maken, de school bekijken en bij de kleuter- of andere groepen binnenlopen? Dat kan. U kunt een afspraak maken met de directeur of de locatiecoördinator. Zij leiden u rond en vertellen u graag meer over onze school.
In het voorjaar organiseren we altijd een open middag. Ouders kunnen dan (met hun kind) de school bezoeken. Ze worden rondgeleid en in de gelegenheid gesteld vragen te stellen.

Aanmelden
U kunt uw kind het hele jaar door aanmelden. Het is voor ons echter erg belangrijk dat u uw kind op tijd (het liefst voor 1 mei) aanmeldt. Ouders die al een keus voor onze school hebben gemaakt, kunnen een aanmeldformulier afhalen bij school (kamer van de directeur), of hieronder dowloaden.
Het formulier kunt u naar de school sturen of inleveren bij de directeur. U krijgt een e-mail ter bevestiging. Zo’n 10 weken voordat uw kind voor het eerst naar school gaat, zal de toekomstige leerkracht u oproepen voor een intakegesprek. Doel hiervan is om een beeld van uw kind te krijgen en u maakt kennis met de leerkracht. Na de intake wordt de inschrijving definitief afgerond.
Van kinderen die al op een andere basisschool hebben gezeten, krijgen we van de vorige school ook informatie.
Aanmeldingsformulier leerlingen Kromme Akkers

Informatie van onze school
Op onze site vindt u veel informatie. Wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen.
obskrommeakkers@lauwerseneems.nl of 0594-628000. U kunt desgewenst een informatiepakket ophalen.

Informatie over basisscholen
Alle ouders/verzorgers van kinderen die in een schooljaar 3 jaar worden, krijgen van de Rijksoverheid een folder om hen te informeren over de keuze van een basisschool. Deze folder en gids zijn ook te downloaden ophttp://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs/basisschool-kiezen . Voor vragen over school en onderwijs kan gebeld worden met het gratis nummer 0800-5010.
 

 

Kleuters ouder dan 3 jaar en 10 maanden mogen een aantal dagdelen op school komen om te wennen. De eerste ochtend mogen de ouders ter kennismaking met de groep, in overleg met de betreffende groepsleerkracht een poosje blijven.

Als kinderen in een andere groep dan groep 1 geplaatst worden, als gevolg van een verhuizing of wijziging van schoolkeuze bijvoorbeeld, zal er eerst een gesprek plaatsvinden. Hierbij zijn de groepsleraar en directie betrokken. Allerlei vragen kunnen in zo'n intakegesprek worden beantwoord. We vinden het leuk als u uw kind bij de aanmelding meeneemt. We zullen, indien nodig, extra begeleiding geven om de overgang naar onze school zo soepel mogelijk te laten verlopen. Nieuwe ouders ontvangen een informatiepakket, de nieuwe leerling een schooltasje van onze school, een broodtrommel en een cd met het schoollied.