4x wijzer bij de onderbouw met als thema "mijn lijf"
Creatief circuit
Decor musical 2017
Kerstlunch 2017
Plezier in de bovenbouw
Kamp bovenbouw
Blotenvoetenpad
onderzoekend leren
kippen verzorgen 
Koken met oma
Plantjes verzorgen
De Kromme winkel is open op vrijdag
Speurtocht in het kader van de kinderboekenweek
Oogsten in de moestuin.
Te koop in "De kromme Winkel"
De nieuwsbrief van onze school heet Akkertje

U kunt zich via onderstaande link abonneren op onze nieuwsbrief. In dat geval zal de nieuwsbrief u in het vervolg via de mail worden toegezonden.

Ja, ik ontvang de nieuwsbrief graag via de mail. 


De akkertjes van dit schooljaar:

AkkertjesDe digitale gids Basisonderwijs 2015-2016 van OCW is vooral bedoeld voor ouders en verzorgers. De gids biedt informatie over de organisatie en werkwijze van basisscholen, de leerplicht, schoolvakanties, medezeggenschap en andere regels waar scholen en ouders zich aan moeten houden. Alle informatie in de digitale brochure is openbaar. In de gids zijn links verwerkt naar websites en organisaties die meer informatie bieden over specifieke onderwerpen.