Plantjes verzorgen
De Kromme winkel is open op vrijdag
Speurtocht in het kader van de kinderboekenweek
Oogsten in de moestuin.
Te koop in "De kromme Winkel"
4x wijzer bij de onderbouw met als thema "mijn lijf"
Creatief circuit
Decor musical 2017
Kerstlunch 2017
Plezier in de bovenbouw
Kamp bovenbouw
Blotenvoetenpad
onderzoekend leren
kippen verzorgen 
Koken met oma

Kanjertraining

Kanjerafspraken

Op de Kromme Akkers vinden wij het welbevinden van de kinderen en een goede sfeer in de klas heel belangrijk. Een hulpmiddel dat wij vanaf januari 2018 inzetten om dit te bevorderen is de Kanjertraining. Met de Kanjertraining willen wij bereiken dat de kinderen op onze school in een veilige omgeving zichzelf kunnen zijn.

De Kanjertraining kent vijf groepsregels (waarop de verhalen, oefeningen en spelletjes zijn gebaseerd). Deze afspraken vormen het fundament waarop de Kanjertraining rust. Deze regels zijn:
 •  Wij vertrouwen elkaar
 •  Wij helpen elkaar
 •  We werken samen
 • We hebben plezier
 •  We doen mee

Uitgangspunten van de Kanjertraining:
Als je de ander vertrouwt en anderen vertrouwen jou, als je steeds probeert anderen echt te helpen, kritiek kunt geven, maar ook durft te ontvangen ben je een Kanjer. In de kanjertraining wordt de kanjer afgebeeld als een tijger, die een wit petje draagt. Pestgedrag en de baas spelen (intimideren) zien we overal waar mensen bij elkaar zijn, dus ook bij kinderen. Maar we weten maar al te goed dat dit gedrag niet alleen vervelend is voor iemand die wordt gepest maar ook slecht is voor de ontwikkeling van de pestkop. In kanjertaal is een plager een pestvogel met een zwart petje.

De doelen van de Kanjertraining zijn:
 • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas
 • Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen
 • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten
 • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen
 • Leren om verantwoordelijkheid te nemen
 • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie
 • Het bevorderen van ouderbetrokkenheid
Deze doelen worden door verschillende thema's in de lessen van de Kanjertraining verwerkt:
 • Jezelf voorstellen
 • Aardige dingen zeggen over jezelf en de ander
 • Weet jij hoe je je voelt
 • Kun jij nee zeggen (grenzen stellen)
 • Vragen stellen en antwoord geven
 • Luisteren en samenwerken
 • Vriendschap
 • Van kritiek kun je leren (feedback geven en ontvangen)
 • Het is goed dat je er bent
 • Pest-problematiek
 • Veilig internetgebruik 
Het team van Kromme Akkers heeft twee studiedagen achter de rug. Maandag 14 mei volgt de laatste in rij om de licentie te kunnen ontvangen om Kanjerschool te mogen zijn.