onderzoekend leren
kippen verzorgen 
Buiten leren
Start nieuwe schooljaar. Gouden week.
Werken op het leerplein
Project onderwater wereld
De oogst uit de moestuin
Pauze
Te koop in "De kromme Winkel"
Kamp bovenbouw
Blotenvoetenpad
Waar de school voor staat
 
Kromme Akkers is een openbare basisschool, dat betekent dat ieder kind welkom is, ongeacht zijn/haar geloof, maatschappelijke of culturele achtergrond, met als slogan:
 
Niet apart, maar samen!
 
  • We willen borg staan voor een goed pedagogisch klimaat.
De Kromme Akkers wil een school zijn waar kinderen gedurende de gemiddeld 8 jaren van hun basisschoolperiode een fijne en leerzame tijd beleven.
Een school met ruimte voor ideeën en aandacht voor het individu. Vanuit respect voor kinderen en voor de mensen die met de kinderen werken willen we bouwen aan een organisatie waarin iedereen zich positief betrokken en gewaardeerd voelt.
Dit houdt in dat we proberen een veilige, ordelijke en rustige sfeer te scheppen.
Een sfeer waarbij regelmaat en duidelijkheid  belangrijk zijn, zodat het kind weet waar het aan toe is en zich daardoor geborgen voelt.
We bevorderen het zelfvertrouwen en  succeservaringen van kinderen door positief gedrag te belonen.

  • We willen een brede basiskennis overdragen.
Door intellectuele uitdaging en kennisoverdracht bevorderen we de kinderen om kritisch en weerbaar te zijn. Ze moeten leren wat er in de wereld om hen heen speelt vanuit een historisch, geografisch, cultureel en milieubewust perspectief. Door het geven van een brede basis leren de kinderen hun eigen mening te vormen en te geven en open te staan voor die van anderen. Ze leren zelfstandig keuzes te maken en durven daarvoor verantwoording te dragen. Onze school wil kinderen én teamleden uitdagen op hun kwaliteiten en mogelijkheden en op het ontwikkelen daarvan door middel van leren.
 
  • We willen op een effectieve en vernieuwende manier bezig zijn.
We richten ons op een maatschappij, die voortdurend aan verandering onderhevig is.
Daarom is ons onderwijs ook steeds in beweging.
Regelmatig spreken wij over de effectiviteit van ons onderwijs en proberen wij vernieuwend bezig te zijn door de goede dingen steeds beter te willen doen: we willen als organisatie in beweging te zijn, kwaliteitswerk leveren.

Naam van de school

De school bevindt zich aan de rand van Garnwerd, met als beeldbepalende elementen het eeuwenoude café Hammingh, het kerkje en de korenmolen.
Garnwerd ligt in Noordwest Europa's oudste cultuurlandschap 'Het Reitdiepdal' .
De betrokkenheid van de school bij plaatselijke verenigingen is groot (toneel, dorpsvereniging, koren). Vanaf 1875 is er in het centrum van Garnwerd (bij de kerk) een school. In 1983 werd de nieuwe school betrokken. Deze kreeg de naam Kromme Akkers, ontleend aan het stuk land waarop de school is gebouwd. Het stuk land werd zo genoemd omdat de voren van de voormalige akkers de vorm hadden van een halve maan.