onderzoekend leren
kippen verzorgen 
Buiten leren
Start nieuwe schooljaar. Gouden week.
Groepswerk creatief circuit
Werken op het leerplein
Project onderwater wereld
De oogst uit de moestuin
Te koop in "De kromme Winkel"
Kamp bovenbouw
Blotenvoetenpad

Uitkomst Kwaliteitsonderzoek

04-04-2019
In november 2018 is op alle basisscholen van Lauwers en Eems een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd, waarbij aan leerlingen, ouders, medewerkers en leidinggevenden gevraagd is hun mening te geven over hun school. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de vragenlijstenset Qschool primair onderwijs van B&T Organisatieadvies. Op deze poster leest u hoe ouders en leerlingen aankijken tegen de school en het onderwijs op openbare basisschool Kromme Akkers, waar zij tevreden over zijn en wat in hun ogen nog wat extra aandacht nodig heeft. Ook ziet u hoe de resultaten van obs Kromme Akkers zich verhouden tot het landelijke gemiddelde in het basisonderwijs in Nederland. In 2016 is dit onderzoek ook uitgevoerd waardoor een trendvergelijking eveneens mogelijk is.