Hoofd, hart én handen
Maatjeslezen
Ontdekkend leren
Jong en oud, samen!
Ondernemerschap
Pauze!
Spelenderwijs, óók in de bovenbouw!
Met de school de wereld in
Appels oogsten
 
  • Kinderen voelen zich bij ons veilig en geborgen.
Op veel websites van basisscholen staat dat ze 'werken aan een goed pedagogisch klimaat'. 
Voor ons betekent het dat we tijd investeren in een prettige omgang met elkaar, zodat alle kinderen met plezier naar school gaan. Dit doen wij met behulp van onder andere de Kanjeraanpak.
We leren kinderen verantwoordelijk te zijn voor zichzelf en hun omgeving. Zo hebben alle leerlingen op school een maatje. In de onderbouw kan een leerling van 6 een leerling van 4 wegwijs maken. Maar ook door de verschillende bouwen heen; zo zijn er lees- en schoolmaatjes. Onbekend maakt onbemind, het omgekeerde is ook waar! 
Leerlingen hebben bij ons geregeld meerdere jaren dezelfde leerkracht. Leerlingen en leerkrachten kunnen elkaar écht leren kennen. Door geregeld met ouders (het liefst met leerlingen erbij) in gesprek te gaan, verbinden we school en thuis om zo samen een kring om het kind te vormen.
 
  • We geven goed onderwijs; meer dan alleen rekenen en lezen!
Natuurlijk leren wij leerlingen alles wat wij moeten van de overheid. Dit is te zien aan de eindtoetsresultaten. Geïnteresseerd in de cijfers? Kijk vooral op Scholen op de Kaart.
Goed onderwijs zien wij als vanzelfsprekend. Aan het einde van de basisschool willen wij leerlingen meer meegeven. We werken steeds meer thematisch met de methode 4xWijzer. Door vakken als wereldoriëntatie en begrijpend lezen thematisch te behandelen krijgen de lessen meer betekenis. 
Op het schoolterrein hebben we een eigen moestuin en kippenren. Hebt u vroeger ook wel eens klassendienst gehad? Leerlingen in onze bovenbouw hebben kippendienst. Producten uit de moestuin en eieren van de kippen worden regelmatig verkocht in onze Kromme Winkel.
We maken veel tijd vrij voor creativiteit en we bieden ruimte voor eigen inbreng. 
 
  • We werken bewust met combinatiegroepen
We werken in combinatiegroepen zodat leerlingen van elkaar kunnen leren. Ook maakt dit het werken op eigen tempo en niveau veel makkelijker. In de onderbouw verloopt de overgang van groep 2 naar 3 heel soepel. Natuurlijk wordt het schoolser, maar er is nog alle ruimte om spelend en ontdekkend te leren. 


Naam van de school

Vanaf 1875 is er in het centrum van Garnwerd (bij de kerk) een school. In 1983 werd het schoolgebouw in gebruik genomen aan de rand van Garnwerd. Het schoolgebouw werd gebouwd op een akker in de vorm van een halve maan, vandaar de naam Kromme Akkers.
In 2020 heeft het schoolgebouw van binnen een facelift gehad.