Kamp bovenbouw
Blotenvoetenpad
onderzoekend leren
kippen verzorgen 
Buiten leren
Start nieuwe schooljaar. Gouden week.
Werken op het leerplein
Project onderwater wereld
De oogst uit de moestuin
Pauze
Te koop in "De kromme Winkel"

Infoboekje   Schoolgids   Schoolplan   Schooljaarplan  Sociale Veiligheid Pestprotocol

Wij hechten aan een goede informatievoorziening. Daarom zijn het Schoolplan, het Informatieboekje, de Schoolgids en de Akkertjes ook op deze site te vinden.

Informatieboekje
Hierin staat informatie over de dagelijkse praktijk, zoals lesroosters en vakantietijden. De gids wordt jaarlijks aan alle ouders uitgereikt. Door op het kopje Informatieboekje te klikken kunt u het boekje inzien.

Schoolgids

In de schoolgids vindt u veel informatie over het onderwijs op onze school en de verschillende activiteiten die wij ondernemen om het onderwijs zo uitdagend mogelijk te maken. 
Ouders die nog geen kinderen op onze school hebben kunnen met deze informatie een keuze maken.

Deze gids beschrijft natuurlijk niet alles. Als u wilt weten hoe de sfeer bij ons is, dan nodigen wij u van harte uit om eens binnen te lopen. Ouders die reeds kinderen op OBS Kromme Akkers hebben kunnen deze gids gebruiken als naslagwerk.

De schoolgids is samengesteld door het schoolteam met instemming van de medezeggenschapsraad. 

Als u graag een papieren versie van de schoolgids wilt ontvangen dan kunt u contact opnemen met de schoolleider. 

Schoolgids centrale gedeelte Lauwers en Eems

In het centrale gedeelte vindt u algemene informatie, dit heeft betrekking op alle scholen van Lauwers & Eems.
 

Schoolplan
In dit meerjarenplan (2019-2023) staat het beleid van het schoolbestuur en onze school op verschillende terreinen beschreven. 

Schooljaarplan 2021-2022

School Ondersteunings Profiel 2020-2021


Plan sociale veiligheid

Pestprotocol Kanjer