Pauze
Te koop in "De kromme Winkel"
Kamp bovenbouw
Blotenvoetenpad
onderzoekend leren
kippen verzorgen 
Buiten leren
Start nieuwe schooljaar. Gouden week.
Werken op het leerplein
Project onderwater wereld
De oogst uit de moestuin

Godsdienstonderwijs 

Als openbare school hechten we aan het kennismaken van kinderen van verschillende geestelijke stromingen. Daar besteden we in de lessen (o.a. wereldoriëntatie) en bij 4x wijzer aandacht aan. In ons dagelijks onderwijs komen waarden en normen voortdurend aan de orde; hoe ga je met elkaar om, wat is jouw kijk op de wereld en hoe is die van een ander? Zaken die ook in de omgang met elkaar invulling krijgen. Dit komt eveneens aan bod bij de Kanjerlessen.
Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om 45 min per week godsdienst vormingsonderwijs (GVO) te volgen. hebben Vakdocent Trix maakt kinderen op het gebied van godsdienst wegwijs. Kinderen van de groepen 3 t/m 8 bieden wij deze mogelijkheid.
Het GVO wordt gegeven onder verantwoordelijkheid van de protestantse kerk.