Blotenvoetenpad
onderzoekend leren
kippen verzorgen 
Koken met oma
Plantjes verzorgen
De Kromme winkel is open op vrijdag
Speurtocht in het kader van de kinderboekenweek
Oogsten in de moestuin.
Te koop in "De kromme Winkel"
4x wijzer bij de onderbouw met als thema "mijn lijf"
Creatief circuit
Decor musical 2017
Kerstlunch 2017
Plezier in de bovenbouw
Kamp bovenbouw

Godsdienstonderwijs 

Als openbare school hechten we aan het kennismaken van kinderen van verschillende geestelijke stromingen. Daar besteden we in de lessen (o.a. wereldoriëntatie) en bij 4x wijzer aandacht aan. In ons dagelijks onderwijs komen waarden en normen voortdurend aan de orde; hoe ga je met elkaar om, wat is jouw kijk op de wereld en hoe is die van een ander? Zaken die ook in de omgang met elkaar invulling krijgen. Dit komt eveneens aan bod bij de Kanjerlessen.
Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om 45 min per week godsdienst vormingsonderwijs (GVO) te volgen. hebben Vakdocent Trix maakt kinderen op het gebied van godsdienst wegwijs. Kinderen van de groepen 3 t/m 8 bieden wij deze mogelijkheid.
Het GVO wordt gegeven onder verantwoordelijkheid van de protestantse kerk.