De oogst uit de moestuin
Te koop in "De kromme Winkel"
Kamp bovenbouw
Blotenvoetenpad
onderzoekend leren
kippen verzorgen 
Buiten leren
Start nieuwe schooljaar. Gouden week.
Groepswerk creatief circuit
Werken op het leerplein
Project onderwater wereld
Uw kind kan op school overblijven. Voor deze tussenschoolse opvang stelt de school ruimte beschikbaar. Dit uiteraard tegen betaling van een vergoeding. Tijdens het overblijven proberen we zo'n huiselijk mogelijke sfeer te scheppen. De kinderen gaan gezamenlijk eten en daarna spelen. Het Informatiebulletin overblijven ontvangt u bij aanvang van het schooljaar evenals het Informatieboekje OBS Kromme Akkers.
Voor de voor- en naschoolse opvang wordt doorgaans een beroep gedaan op gastouders die in de buurt van school wonen. De ervaringen met de gastouders zijn goed. De school helpt u graag bij het zoeken naar een oplossing voor de opvang van uw kind.
 
Voor- tussen- en naschoolse opvang
De schoolbesturen van de basisscholen in de gemeenten De Marne, Winsum en Eemsmond hebben besloten om samen met kinderopvang Kids2b de buitenschoolse opvang voor de leerlingen te organiseren. Dat zal er toe leiden dat de buitenschoolse opvang plaats zal vinden op locaties buiten de school. Die locaties liggen soms in de buurt van de school; soms zal gebruik worden gemaakt van gastoudergezinnen.
In oktober 2006 werd de Wet Primair Onderwijs zodanig aangepast, dat alle basisscholen in Nederland de mogelijkheid moeten bieden voor een dagvullend programma voor kinderen van 4 tot 13 jaar, van half 8 's ochtends tot half 7 's avonds, de buitenschoolse opvang.
Per 1 augustus 2007 moesten scholen dat ook echt geregeld hebben. Dat wil niet zeggen dat de scholen die opvang zelf moeten verzorgen. Ze kunnen daarvoor samenwerking zoeken met kinderopvangorganisaties, die meestal veel ervaring hebben met buitenschoolse opvang.
Daarom hebben de besturen van het basisonderwijs in Noord-Groningen samenwerking gezocht met kinderopvang Kids2b. De afspraken die ze hebben gemaakt zijn vastgelegd in een convenant.
Het convenant regelt de samenwerking en organisatie van een aanbod voor voorschoolse en naschoolse opvang en/of vakantieopvang door Kids2b voor leerlingen van de basisscholen. De ouders worden door de scholen geïnformeerd hoe de buitenschoolse opvang geregeld is en worden dan doorverwezen naar Kids2b.
Doel van het basisonderwijs en Kids2b is om de buitenschoolse opvang in de genoemde gemeenten, zo vorm te geven dat kinderen een leerzame, uitdagende en gezellige daginvulling wordt geboden. Het basisonderwijs staat garant voor het onderwijsdeel en Kids2b verzorgt de uren buiten de schooltijd.
Buitenschoolse opvang valt onder de wet Kinderopvang en wordt betaald door de ouders, waarbij zij een forse tegemoetkoming kunnen aanvragen in de vorm van een kinderopvangtoeslag via de belastingdienst.
Plaatselijk zijn andere organisaties dan Kids2b werkzaam. Ook hiermee worden nog convenanten gesloten, zodat ouders in deze plaatsen kunnen kiezen.