Ontdekkend leren
Jong en oud, samen!
Ondernemerschap
Pauze!
Spelenderwijs, óók in de bovenbouw!
Met de school de wereld in
Appels oogsten
Hoofd, hart én handen
Maatjeslezen

Ouderbetrokkenheid

Wanneer school en ouders goed samenwerken, komt dat ten goede aan het leerplezier van kinderen. Daarom voeren we jaarlijks meerdere gesprekken waarin de school informatie geeft, maar beginnen we het jaar met luisteren naar ouders en leerlingen. Door het jaar heen maken wij op verzoek altijd ruimte voor een gesprek, we rekenen erop dat dit twee kanten op werkt.

Onze leerlingen maken een portfolio waarin u halfjaarlijks de voortgang kunt zien. Ook krijgen leerlingen een rapport van de leerkracht.

Op school hebben we ook een medezeggenschapsraad (MR) en een ouderraad (OR). Benieuwd op welke manier deze raden bijdragen bij school? Kijk bij prachtische informatie naar de subpagina's van ouderbetrokkenheid.