Buiten leren
Buiten leren
Oogsten in de moestuin.
Te koop in "De kromme Winkel"
Kamp bovenbouw
Blotenvoetenpad
onderzoekend leren
kippen verzorgen 
Plantjes verzorgen

Verslagen MR vergaderingen

De medezeggenschapsraad ( MR)
In de medezeggenschapsraad worden alle schoolse, beleidsmatige zaken met de ouders besproken en er kunnen altijd vragen gesteld worden. De directeur vertelt aan de MR hoe het gaat in de school, legt zijn plannen en ook soms zijn zorgen voor aan de MR. De directeur vertegenwoordigt ook het schoolbestuur in de MR. Soms vraagt hij advies over sommige zaken en soms vraagt hij instemming voor het beleid dat hij wil gaan voeren. In de MR zitten ouders en leerkrachten. 
In onze MR zitten twee leerkrachten en twee ouders.

MR vergadering 11 februari 2019

MR vergadering 17 december 2018

MR vergadering 1 november 2018


Jaarverslag MR 2017/2018

Eerdere Verslagen