Start nieuwe schooljaar. Gouden week.
Werken op het leerplein
Project onderwater wereld
De oogst uit de moestuin
Pauze
Te koop in "De kromme Winkel"
Kamp bovenbouw
Blotenvoetenpad
onderzoekend leren
kippen verzorgen 
Buiten leren

OR

De ouderraad (OR)
De organisatie van de feestelijke ouderavonden en festiviteiten zoals St. Maarten, Sinterklaas, en Kerst komt veelal op de ouderraad neer. Ook excursies, het regelen van leerlingenvervoer, ophalen van oud-papier en het innen van de ouderbijdrage zijn zaken die de ouderraad regelt.
Namens het team zijn vaak één of twee leerkrachten aanwezig om in overleg met de OR te zorgen dat alle activiteiten goed aansluiten bij de praktijk in de groepen.
De raad bestaat uit 7 leden die voor een periode van 3 jaar zitting hebben. Bij de uitvoering van de taken wordt vaak een beroep worden gedaan op de hulp van andere ouders. De ouderraad werkt met commissies voor verschillende activiteiten.
In een commissie zit één ouderraadslid samen met een aantal enthousiaste ouders voor een bepaalde activiteit. Ouders kunnen zich bij aanvang van het schooljaar opgeven voor de commissies.
Via de OR verneemt de school ook wat er leeft onder de ouders. Praktische zaken worden door de OR zelf besproken en in overleg met de aanwezige leerkracht(en) eventueel opgelost. Zijn er zaken die te maken hebben met de organisatie, het beleid en de inrichting van het onderwijs, dan worden ze doorgegeven aan de directie en/of de MR.